Výstava fotografií - SoFig

08.06.2011 17:00

V červnu 2011 vystavovala pod tímto uměleckým jménem v Galerii Šíp ostravská fotografka Tamara Černá. Její doménou je inscenovaná figurální fotografie a portrét. Své náměty čerpá většinou z divadelního prostředí, ale své modely neváhá zavést i do atraktivního přírodního nebo architektonicky zajímavého prostředí. V jejich fotografiích nás upoutá především světlo a pohyb. Světlo je jemné, měkké, s bohatstvím polotónů a připomíná svou stavbou světlo v renesančních šerosvitných obrazech. Protože se Sofig vyjadřuje často černobílé, hraje toto světlo jakožto výrazový prostředek stěžejní roli.

Jak jsem výše uvedl, pohyb dalším výrazovým činitelem, který je pro tvorbu Sofig charakteristický. Vyplývá v mnoha případech z námětu, protože baletky, které často fotografuje, jsou bez pohybu nemyslitelné. Je to pohyb vláčný, uvážený, vyškolený a lahodící oku. Je podpořen opět jemně modelovaným světlem. Ale pohyb a dynamiku má Sofig i ve zdánlivě statických scenériích. Pohyb chápaný výtvarně může vyplývat z kompozice línií a ploch. Např. Leonardo da Vinci namaloval svůj obraz „Spící vojsko“ , na kterém jsou zachyceni ležící vojáci ve spánku, jako nesmírně dynamický. Takže i u Sofig můžeme pozorovat stejný efekt u sedících nebo stojících postav.

Celkové pojetí výstavy vyznělo velmi dobře také tím, že vystavené fotografie byly adjustovány ve velmi vkusných rámech.

Jan Bocek

Zpět

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.